X

เจอตัวแล้ว ‘ดี เสวต’ หลังไร้ข่าว 47 ปีพูดไทยชัดแจ๋ว

เจอตัวแล้ว ‘ดี เสวต’ หลังไร้ข่าว 47 ปีพูดไทยชัดแจ๋ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวประเทศเพื่อนบ้านมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบในอดีตนั่นคือ ดี เสวต

หรือ ฑี สาเวต เกิด ค.ศ. 1944 ปัจจุบันอายุ 78 ปี เป็นนักแสดงชาวกัมพูชาเป็นมิสกัมพูชาคนแรก (ค.ศ. 1959)

ชาวไทยรู้จักเธอจากภาพยนตร์เรื่อง งูเก็งกอง ทั้งนี้ ดี เสวต เคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2557 ว่าแท้จริงแล้วเธอมีสายไทย

อยู่ด้วย เพราะคุณย่าของเธอคือนางรำในรๅชสำ นักที่ตามเสด็ จร. 6 ไปแสดงวัฒนธรรมไทยให้กษัตริย์กับมพูได้ชมทำให้

คุณย่าได้พบรักกับข้ารๅชการระดับสูงของกัมพูชาและใช้ชีวิตอยู่ในพนมเปญ ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเธอนั่นเอง โดยในวันนี้

เราจะพาทุกคนมายลโฉมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเธอที่อยู่ดเรียบง่ายมากๆ หลังจากที่ไม่เห็นบนจอกว่า 47 ปีแล้ว ทัง้นี้

ทางด้านผลงาน ดี เสวตแสดงภาพยนตร์มากมายในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1960 ถึง 1970 จนกระทั่งช่วงสงครๅมกลางเมือง

กัมพูชา ในปี ค.ศ. 1975 เธอมีตังค์เก็บถึงหลายล.เหรียญดอลลๅร์สหรั ฐ แต่ก็ถูกยึ ดพร้อมบ้านจากเขมsแดง จึงได้ย้ายมา

อาศัยที่ประเทศไทย ฝรั่งเศส และฮ่oงกง เธอกลับมายังกัมพูชาเมื่อปี ค.ศ. 1993 และกลับมาแสดงอีกครั้ง ในปี 2012

แสดงในละครเวทีครั้งแรกในเรื่อง Cambodia, Here I Am เธอได้รับรางวัลในสาขา The Spirit of Asia Award จาก

เทศกาลภาพยนตร์โตเกียว ปี 2014 ในบทของ Sothea แม่ของซาราย สักขณาจากภาพยนตร์เรื่อง The Last Reel และ

เธอได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่ร่วมกันสร้างและไทย-กัมพูชา เรื่อง บองสรันโอน อีกด้วย ปัจจุบันดี เสวต ได้รับการยกย่องเป็น

ศิลปินแห่งชาติของประเทศกัมพูชาอีกด้วยนั่นเอง ทั้งนี้เธอได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ เธอได้รับเชิญจากรั ฐบาลกัมพูชาให้เข้าร่วมงานเลี้ยง

รับรองที่จัดขึ้นที่โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้ถวายคำแนะนำตนให้พระองค์ได้

รู้จักว่านี่คือนางเอกชื่อ ดี เสวต วินาทีปลาบปลื้มที่สุดในชีวิต เมื่อพระเ ทพตรัสว่า เคยทอดพระเนตรภาพยนตร์งูเก็งกอง ที่เธอแสดงนำด้วย

About Awitra Truststore Columnist

View all posts by Awitra Truststore Columnist →