‘กาละแมร์’ บริจาคทองคำ 17 โล

‘กาละแมร์’ บริจาคทองคำ 17 โล

อนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ กาละแมร์ พัชรศรี ถวายทองคำบริจาค 17 กิโลกรัม เพื่อหล่อรูปทองคำ เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลา

นานสำหรับ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ โด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็น – บริจาค

อย่างมาก และเคยมีผลงานแสดงภาพยนตร์ เเละล่าสุด ต้องขออนุโมทนาบุญ กับ สาวกาละเเมร์ พัชรศรี ที่ได้สร้างบุญใหญ่บริจาค โดย กาละแมร์ พัชรศรี

นั้นได้ถวายทองคำ 17 กิโลกรัม เพื่อหล่อรูปทองคำ! โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า ขออนุโมทบุญแห่งการถวายทองคำบริจาคเพื่อหล่อรูปทองคำ

17 กิโลกรัม องค์พุทธโคดมสัตตนคราชจตุรทิศ (ปางนาคปรก) เพื่อประดิษฐานด้านในองค์ธาตุพนม นั่นเอง อีกทั้ง ล่าสุด ต้องขออนุโมทนาบุญบริจาค

ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ สาวกาละแมร์ พัชรศรี ได้ถวายบริจาคทองคำ 120 สร้างมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านิมิตต์ จ.สกลนคร โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า

เมื่อวานมีงานถวายบริจาคผ้าป่าทองคำเพื่อเป็นต้นบุญในการสร้างมหาเจดีย์ ที่วัดป่านาคนิมิตต์…แมร์ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีโอกาสได้ทำบุญยิ่งใหญ่ขนาดนี้ การได้

บริจาคสร้างเจดีย์ตั้งแต่อิฐก้อนแรก เพราะเติบโตมาเราก็ได้เห็นเจดีย์ เห็นธาตุกำเนิดเกิดขึ้นแล้ว เราทำได้เพียงบูรณะ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สร้างเจดีย์

ซึ่งบรรจุบรมสารีริกธาตุขอพุทธเจ้า และอรหันตธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อาทิ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เทสน์ หลวงตามหาบัว – บริจาค