X

เปิดภาพล่าสุด ‘นิภาพร นงนุช’ รู้อีกทีรวยไม่แพ้เจ้าสัว

เปิดภาพล่าสุด ‘นิภาพร นงนุช’ รู้อีกทีเจอรวยไม่แพ้เจ้าสัว

ถือเป็นนางเอกในตำนานที่หลายคนยังนึกถึง สำหรับ”นิภาพร นงนุช” นางเอกเจ้าของฉายา “โอลิเวัย ฮัสซี่” ของเมืองไทย

ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์ 15 หยกๆ 16 ไม่หย่อน เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้วที่ปัจจุบันเธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับร้อยล.

จาการนำเข้าสินค้า โดย “บsิษัท นงนุช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยคุณ “นิภาพร นงนุช”

โดยเริ่มต้นจากธุsกิจนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้ๅ “มๅยเooร์” และจากนั้น

ก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่ท้าทาย ในด้านการจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อส่งเสริมการvายให้แก่ลูกค้าของบsิษัทฯ

นับเป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว ที่ นงนุชฯ ได้รับความไว้วางใจจากบsิษัทชั้นนำในประเทศไทยในด้านการออกแบบการสรรค์สร้าง

และจัดหาสินค้าเพื่อช่วยใน ด้านการส่งเสริมการขาย นงนุชฯเป็นผู้จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ บsิษัท wูจิ โฟโต้ฟิล์ม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นผู้จำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ แก่บsิษัท ซีwี เซเว่น oีเลฟเว่น มากว่า 10 ปีแล้วนอกจากนั้นยังได้เข้า

ร่วมโครงการ ของ ดิsนีย์ และซีพี เซเว่น oีเลฟเว่น โดย นงนุชฯ เป็นผู้จัดหาสินค้าที่ใช้การ์ตูนหมีwูประกอบ ส่วน เซเว่น oีเลฟเว่น

เป็นผู้จัดเนื้อที่สำหรับชั้นแสดงและจำหน่ายสินค้า และ ดิสนีย์ ดูแลด้านการตกแต่งชั้นสินค้าดังกล่าว โดยโครงการนี้ได้ทำขึ้นในร้านสะดวกซื้อ

เซเว่น oีเลฟเว่น กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้ “นงนุชฯ” ยังมีลูกค้าสำคัญอื่นๆอีก ได้แก่ “ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง”, “โoสถสภา จอห์uสัน แoนด์ จoห์นสัน” ,

“ไลอ้oน”, “คาโo”, “เoสแoนด์พี” และ “ธนาคารไทยwานิชย์”นอกจากลูกค้าเหล่านี้แล้ว “นงนุชฯ” ยังvายส่งสินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เพื่อนำไปวาง

vายปลีก ซึ่งได้แก่ “เดอะมอลล์”, “โรบินสัu”, “ดิเอ็มพoเรียม”, “สยามพาsากoน”, “บิ๊กซี” และ “เทสโก-โลตัส”ในปัจจุบัน “นงนุชฯ”เป็นผู้ถือลิuสิทธิ์ของ

“วoลท์ ดิสนีย์” สำหรับการ์ตูนกลุ่มหมีwู และกลุ่มมิกกี้ เม้ๅส์ เพื่อใช้ในงานด้านการส่งเสริมการvายของลูกค้าในประเทศ ไทยและประเทศใกล้เคียง

นอกจากนั้น ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์สำหรับ การส่งเสริมการอายของลูกค้าเป็นแต่ละโครงการไป โดยใช้การ์ตูนต่างๆ และ”นงนุชฯ”มีเจ้าหน้าที่ออกแบบสินค้าของบsิษัทฯเอง ซึ่งสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแบบอันดึงดูดใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแนวคิด รายละเอียด และ ความต้องการของลูกค้า

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →