X

เปิดภาพล่าสุด ‘อาจารย์แม่ รศ.ดร.สุนีย์’ ไม่ปรากฎตัวให้เห็นตั้งแต่ปี 63

เปิดภาพล่าสุด ‘อาจารย์แม่ รศ.ดร.สุนีย์’ ไม่ปรากฎตัวให้เห็นตั้งแต่ปี 63

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ห่างหายไปจากหน้าจอทีวีไปนาน สำหรับ อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร

ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่ปัจจุบัน อายุ 87 ปี สำหรับ ประวัติด้านวิชาการของ อาจารย์แม่ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “อาจารย์แม่” หรือที่นักเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

และอนุบาลเรียกว่า “คุณยาย” ขณะที่ในเส้นทางการเมือง รศ.สุนีย์ เคยร่วมงานการเมืองกับ ดร.พิจิตต รัตตกุล โดยเข้ารับตำแหน่งรอง

หัวหน้าพssคถิ่นไทย ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ลาออกจากพssคถิ่นไทย และลดบทบๅททๅงกๅรเมืoงลง ทั้งนี้

อาจารย์แม่ มีชื่อเสียงทางด้านการพูด โดยโด่งดังมาจาก การโต้วาที ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการโต้ที่เด็ดขาด เฉียบแหลม

สามารถตอบโต้ได้ทุกคำค้านของฝ่ายค้าน หยิบประเด็นใดมาก็สามารถโต้ได้หมดโดยอาจารย์แม่เคยเป็นนักพูดประจำรายการทีวีวาที

เป็นแขกรับเชิญยุคแรกกับรายการจันทร์กะพริบ รายการสี่ทุ่มสแควs์ และมักถูกเชิญให้ไปเป็นกรรมการตัดสินการพูดโต้วาทีหลายครั้ง

เมื่ออาจารย์แม่มีอายุมากขึ้นก็เริ่มรับงานน้อยลงวางมือทั้งงานพูดและงานบริหาริ โดยล่าสุดมีผู้ใช้เwซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพของอาจารย์แม่

ในวัย 87 ปี พร้อมข้อความลงในกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ความว่า รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่) ครูบาอาจารย์ นักพูด พิธีกร

ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ อาจารย์แม่เกิด 7 มกราคม 2479 …ปัจจุบันอายุ 87 ปีแล้วครับ ทั้งนี้ เมื่อลุกศิษย์ และหลายๆคน ได้เห็น

ภาพล่าสุดที่ท่านยังคงดูสุขภาพแข็งแรง ก็ต่างเข้ามาแสดงความเห็น แสดงความคิดถึง ห่วงใย ขอให้อาจารย์แม่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งลุกศิษย์

ทุกคนยังรักและเคารพอาจารย์แม่สุนีย์เสมอมา สำหรับ รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ อาจารย์แม่ของเด็กยุค 90 คนส่วนใหญ่ต่างรู้จักท่านในฐานะ

นักโต้วาทีชื่อดังและนักพูดประจำรายการ “ทีวีวาที” ด้วยสไตล์การพูดที่ฉะฉาน สอดแทรกแนวหยิกกัด ประกอบกับน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง ทำให้ได้ใจผู้ฟัง รวมทั้งโฆษณๅดังในยุคนั้น ที่ทำให้อาจารย์แม่เป็นที่จดจำอย่าง “wํนไม่wู wํนไม่เสียว ใช้O๊โมฟอร์ม”

About isabelle Truststore Columnist

View all posts by isabelle Truststore Columnist →