X

ภาพล่าสุด ‘ดร. สุนีย์ สินธุเดช’ จำได้ไหม ‘อาจารย์แม่’ ของยุค 90

ไม่ค่อยออกสื่อ เงียบหายไปตั้งแต่ปี 2561
เปิดภาพล่าสุด ‘ดร. สุนีย์ สินธุเดช’ จำได้ไหม ‘อาจารย์แม่’ คนเกิดยุค 90 ทุกคนต้องรู้จัก

ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค 90 ที่เด็กๆ ทุกคนรู้จัก ก็คงจะหนีไม่พ้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ

หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ นั่นเอง โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คนนั่นเอง

โดยในครั้งนี้ทีมงานเราก็จะพาเพื่อนๆ ยุคนี้ไปย้อนอดีตดูกันหน่อย หรือย้อนความจำเด็กยุค 90 กันซักหน่อยว่า

อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นใคร และตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่

ประวัติ อาจารย์แม่ อาจารย์แม่ มีชื่อจริงว่า สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตาก

คู่สมรส พล.อ.ต.ประเทศ สินธุเดชะ บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน ประวัติการศึกษา อาจารย์แม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

อาจารย์แม่ อาจารย์ที่ใครก็รัก หลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ตอนนี้ท่านอายุได้ 86 ปี แล้ว โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ครั้งหนึ่ง รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หรือที่คนไทยคุ้นในชื่อ “อาจารย์แม่” กล่าวภายหลังเป็นเจ้าภาพร่วมว่า

ถ้าจะให้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์คงต้องเช่าโรงแรมให้อาจารย์พูด เพราะมีมากมายเหลือเกิน